Metallbearbetning

En modern skärvätska eller formolja möter idag en mängd olika krav. Skärvätskorna måste vara effektiva, ekonomiska och fria från ingredienser som är skadliga för miljö och hälsa. Med rätt skärvätska kan du minska antalet oplanerade driftstopp och få ökad livslängd på både verktyg och skärvätska.

I processkedjorna som följer metallbearbetning spelar skräddarsydda tvättvätskor och processkompatibla och tillförlitliga rostskydd en avgörande roll när det gäller produktionssäkerhet och produktkvalitet.

 

Fredrik.JPG

Fredrik Gustavsson

E-post

Teknisk Säljare Smörjmedel 0371-182 80 070-649 82 80