Skärvätska

Rätt skärvätska, lika viktigt som rätt verktyg

Att välja rätt skärvätskeprodukt vid metallbearbetning är ett bra exempel på hur små detaljer kan få stora effekter.

Med rätt skärvätska kan du minska antalet oplanerade driftstopp och få ökad livslängd på både verktyg och skärvätska. Det gör att du kan öka den tekniska nyttjandegraden, vilket minskar kostnaden per producerad detalj. Med rätt skärvätska, rätt tillsyn och rätt hantering kan du hålla produktionen på en jämn och hög nivå – både kvalitets- och effektivitetsmässigt. I vissa fall kan du till och med reducera ett eller flera steg i tillverkningsprocessen och på så vis spara både tid och pengar.

Det lönar sig med andra ord att ha kontroll på hur skärvätskor fungerar och hanteras. Vi har skärvätskor som passar alla typer av behov och hjälper dig att hitta optimala produkter för just din verksamhet.

Fredrik.JPG (1)

Fredrik Gustavsson

E-post

Teknisk Säljare Smörjmedel 0371-182 80 070-649 82 80